Категорија: ПРЕСУДЕ

Рецент Блог Постс

Уставни суд проглашава порез на капиталну добит незаконитим када нема повећања вредности
Уставни суд проглашава порез на капиталну добит незаконитим када нема повећања вредности

Порез на повећање вредности градског земљишта, обично познат као капитални добитак, је директан општински порез факултативног карактера. Вредност земљишта која се узима у обзир је, у целини, катастарска вредност. Локални порез теоретски намеће ревалоризацију имовине у тренутку продаје и њена формула израчуна захтева да се захтева плаћање када се евидентирају губици Другим речима, онај ко је продао стан, изгубивши нижу вредност од оног који га је купио, морао је да плати Градском већу као да га је освојио.

Службеник за усклађивање или службеник за поштовање правила: Функције и одговорност
Службеник за усклађивање или службеник за поштовање правила: Функције и одговорност

Државно правобранилаштво објавило је циркулар на тему која је веома актуална у пословном свијету. Ово је циркулар 1/2016 о кривичној одговорности правних лица.Документ покрива бројна питања која произилазе из важне измене Кривичног закона донесене у Органском закону 1/2015, коју ћемо прегледати и анализирати на овом блогу.